Vali lehekülg

Mootorit võib kirjeldada kui seadet, mis muundab kineetilise energia elektrienergiaks. Elektrienergia muundamise protsessi mootoris nimetatakse ka induktsiooniks. Mootori rootoris indutseeritud elektrivool põhjustab toodetud pöördemomendi (võimsuse). See pöördemoment on võrdeline rootori pöörlemiskiirusega ja staatoris oleva magnetväljaga. NEMA disaini B mootori diferentsiaalkiirus on täiskoormusel tavaliselt vahemikus 1% kuni 2%.

Oma rakenduse jaoks parima mootoritüübi valimiseks arvestage kindlasti selle käivituspingega. Mootori pinge peab olema suurem kui 10% nimivõimsusest, kui seda juhitakse otse-on-line käivitusjuhtimisega. Kui see pinge on madalam, ei anna mootor vajalikku pöördemomenti. Sel põhjusel on oluline mõista, kuidas erinevad käivituspinged ja -voolud üksteisest erinevad. Kui olete kindlaks teinud, millist tüüpi mootor teie rakenduse jaoks sobib, võite alustada ostmist.

Elektrimootoreid on kahte peamist tüüpi: alalis- ja sünkroonmootorid. Alalisvoolumootorite tööks on vaja pööratavat magnetilist joondust. Kommutaator ühendab kaks toitekontakti rootoriga. See polaarsuse ümberpööramine on vajalik rootori pöörlemiseks. Neid kasutatakse tavaliselt väikese võimsusega rakendustes ja neid leidub tavaliselt väikestes tööriistades, liftides ja elektrisõidukites. Nende kahe tüübi vahel on mõningaid erinevusi, kuid peamine erinevus on mootori tüüp.

Tõhususe osas võib alalisvoolumootor olla väga tõhus. Kui see on ühendatud elektrivõrguga, võib see olla väljakutse. VFD saab selle probleemi lahendada, reguleerides sellele tarnitavaid pingeid ja voolusid. Need VFD-d koosnevad tavaliselt kolmest osast. Iga esimene osa on alaldi, millele järgneb energiasalvestiga filter ja inverter. Need töötavad mootorile tarnitava pinge ja voolude reguleerimise teel.

Teist tüüpi elektrimootorid on reluktantsmootor. Seda tüüpi mootor kasutab hajutatud alalisvoolu mähist ja töötab ilma sünkroonse kiiruseta. Reluktantsmootoril on armatuur, staator ja kommutaatori harjakomplekt. Reluktantsmootori funktsioon on tõrjuda sarnaseid poolusi rauast seadmes. Reluktantsmootori kommutaatoriharja koost tekitab sisemise magnetvälja.

Inverter kasutab impulsi laiuse modulatsiooni (PWM) tehnoloogiat, et reguleerida mootori väljundsignaalide pinget ja sagedust. Selles süsteemis juhib mikroprotsessor inverteri ajastust ja tööd, et reguleerida pinget ja sagedust. Impulsside laius ja kestus määravad mootorile antava keskmise pinge. Väljundlainete sagedus sõltub sellest, kui sageli teatud ajavahemike järel toimuvad positiivsed üleminekud. Joonis 7.23 näitab tüüpilist PWM-i lainekuju.

Lineaarmootor sarnaneb kolmefaasilise mootoriga, kuid tekitab otse translatsiooni. Nagu nimigi ütleb, on see tüüp analoogne kolmefaasilise mootori rootoriga. Staator muutub sõidutee jooksul tasaseks. Tasasel teel tekib magnetväli. Lineaarmootori rootorit tõmbab staatoris pikisuunas liikuv magnetväli. Seejärel muudetakse mootori funktsioon liikumiseks.